top of page

КУРСЕВИ

1. Кинески језик као изборни на Филолошком факултету

1.1 Циљеви

Ученици могу да разумију наставни материјал на основном кинеском језику који се односи на свакодневне активности. Могу да понове, наброје и поново изговоре ријечи или реченице. Почињу да развијају самопоуздање и интересовање за учење кинеског језика. Имају нека уводна знања о методама учења, комуницирања, ресурсима и интердисциплинарним методама које се користе у одређеним ситуацијама. Стичу уводно знање о кинеској култури као и уводно поимање другачије културе и међународне перспективе.

1.2 Лингвистичко знање

Фонологија

1. Слушати, распознати и произвести основне звукове пинјина (Pinyin – кинески фонетски алфабет);

2. почети распознавати изговоре кинеских карактера;

3. научити да је кинески језик тонски и да Putonghua (уобичајени говор) има четири тона и један неутралан тон.

Карактер (знак) и ријеч

Уз помоћ наставника:

1. научити 100 основних кинеских карактера (идеограме) помоћу читања, слушања, изговора  и писања;

2. препознати основне компоненте карактера и радикала;

3.препознати потезе и правити потезе карактера по редосљеду;

4. разумијети везе између карактера и ријечи;

5. научити 50 ријечи везаних за свакодневни живот и школски живот

 

Граматика

Знати и савладати:

1. основни ред ријечи;

2. уобичајени обрасци реченица, општа питања и одричне реченице са 不;

3. заједничке именице, бројеви и ријечи за мјерне јединице;

4. личне замјенице и показне замјенице;

5. основни изрази у описивању особе или предмета;

6. заједнички глаголи, придјеви и прилози за степен.

На основу Европског референтног оквира за кинески језик, полазници ће након једног семестра учења кинеског језика достићи основни ниво А1; Након два семестра учења кинеског језика, достићи ће основни ниво А2.

 

Приказ нивоа језика на основу Европског референтног оквира

 

 

 

 

A1:

A1.1: Полазници могу да разумију и користе једноставне и кратке изразе у разговору о познатим темама (представљање, породица, националност, адреса, посао, школа)

A1.2: Полазници могу да прате разговор о свакодневним активностима и интересима (школа, распоред, хобији, личност, услови живота, исхрана, одмори)

 

A2:

A2.1: Полазници могу да користе изразе и фразе који описују тренутне ситуације (подаци о себи и породици, куповина, географија, запосленост, вријеме)

A2.2: Полазници разумију довољно да могу изразити своје конкретне потребе, јасно и правилно (болест, услуге, куповина, саобраћај, смјештај)

epo.png
bottom of page