top of page

КУРСЕВИ

2. Курс кинеског језика за ученике Гимназије

2.1 Циљеви


Да ученици науче и савладају кинеску фонетику и рјечник за испит ХСК1. Да стекну уводно знање о основној структури реченице и систему кинеских знакова. Да ученици могу разумјети основне, једноставне и ограничене језичке материјале, које се односе на личне и свакодневне активности, повремено уз помоћ говора тијела, материјалних предмета и правилног контекста. Да упознају међуљудске односе у кинеској култури и једноставна правила понашања у друштву и обичаје у кинеској култури.

 

2.2 Лингвистичко знање

Фонологија

1. Знање кинеског изговарања, уклључујући 21 иницијал, 39 финала , 4 тона, неутрални тон.

2. Правило промјене тона у слоговима "yi" и "bu";  правила писања у пинјину (Pinyin).

Карактер (знак) и ријеч

Уз помоћ наставника:

1. Моћи препознати 180 кинеских знакова и написати 50 једноставних знакова.

2. Основно познавање кинеских знакова, уклључујући концепте потеза, дијелова, једноставних знакова и фоноидеограма, као и метода и вјештина писања кинеских знакова.

 

Граматика

Знати и савладати:

1. Основна структура реченице: субјекат+ предикат+објекат;

2. Tипична кинеска граматика: тема+ опис

3. Упитне реченице.

4. Реченице са придјевским облицима у предикатској служби

bottom of page