top of page

КУРСЕВИ

3. Курс кинеског језика за студенте

3.1 Циљеви

Ученици могу препознати пинјин и 200 карактера (знакова), 300 ријечи и бројева у свакодневном говору. Могу да коментаришу, да затраже нешто и могу да поздраве, извине се и упознају са неким и представе себе и чланове породице. Ученици могу да укажу на основне потребе и жеље, по потреби уз помоћ говора тијела или предмета. Развити интересовање за кинеску културу, доживјети елементе кинеске културе и разумјети односе између учења о култури и учења језика. Искусити кинеске културне вредносне системе. Од ученика се очекује да стекну знање за полагање ХСК1 и Основног ХСКК теста (усмени испит).

3.2  Лингвистичко знање

Фонологија

1. Спознати важност изговора при учењу кинеског језика;

2. Научити неке тонске промјене;

3. Одговарајући изговор и интонација у свакодневном разговору.

Карактер (знак) и ријеч

1. научити 300 уобичајених кинеских карактера (идеограми) помоћу слушања, читања, говора и писања;

2. распознати изговор, облике и значења кинеских карактера;

3. разумијети односе између знакова и ријечи.

 

Граматика

Научити и савладати:

1. монету, износ новца и упитне замјенице;

2. изразе за вријеме и мјесто;

3. посебна питања;

4. структуре и функције атрибута и прилога;

5. егзистенцијалне реченице;

6. изразе за жеље.

bottom of page