top of page

КУРСЕВИ

5. Курс кинеског језика за запослене у Влади

5.1 Циљеви

Ученици могу овладати основним кинеским изговором, пословним кинеским рјечником, основном кинеском граматиком и правилима друштвено прихватљивог понашања. Истовремено, могу овладати читањем и писањем 100 најчешће кориштених кинеских знакова. Могу да комуницирају на кинеском језику о пословним контактима, културним и образовним размјенама и имају одређено разумијевање кинеске и западне културе. У погледу културе, ученици могу схватити кинеску културу хране, културу чаја, културу „образа „ и методе преговарања, а они се могу представити на једноставан начин и размијенити ставове о темама попут сарадње између двије земље.

 

5.2 Лингвистичко знање

Фонологија

Јасан изговор (21 иницијал, 39 финала, 4 тона)

Карактер (знак) и ријеч

Савладати 100 једноставних кинеских ријечи (који се односе на образовање, науку, културу, пословање, итд.)

 

Граматика

1. Основна структура реченице: субјекат+ глагол+ објекат;

2. Кинеска граматика: тема+ опис

3. Упитне реченице.

4. Реченице са придјевским предикатом

Разумијевање културе

1. Научити сличности и разлике између кинеске и сопствене културе;

2. Увидјети важност познавања друге културе учењем о кинеској култури;

3. разумијети и осјетити кинеску културу, умјетност, фестивале и прославе.

bottom of page