top of page

КУРСЕВИ

6. Курс кинеског језика за дјецу основношколског узраста

6.1 Циљеви

Ученици могу да савладају кинеску фонетику и стекну основни вокабулар. Могу да науче основне реченичне структуре и 30 карактера (знакова). Ученици могу да разумију основни и једноставни језички материјал, који се односи на личне и свакодневне активности. Могу да говоре о националностима, именима, хобијима, бојама, итд. Могу да стекну основно познавање кинеске културе, попут значаја и симбола змаја, Пекинга, панде, штапића за јело, итд.

6.2 Лингвистичко знање

Фонологија

1. Јасан изговор (21 иницијал, 39 финала, 4 toна)

2. Знају да пјевају 3 кинеске дјечије пјесме.

Карактер (знак) и ријеч

Знати и савладати:

1. Могу да разумију и говоре једноставне кинеске ријечи (боје, воће, бројеве, животиње, итд.)

 

Граматика

Основе: субјекат+предикат+објекат, упитне реченице, реченице са придјевским предикатом

bottom of page