top of page

Делегација УНИБЛ у посјети провинцији Ђангсу у Кини

Проф. др Александар Остојић, проректор за научноистраживачки рад и развој

Универзитета у Бањој Луци и проф. др Бранимир Њежић, продекан за

научноистраживачки рад и међунаронду сарадњу Пољопривредног факултета

Универзитета у Бањој Луци, на позив Министарства за науку и технологију провинције Ђангсу и Универзитета Ђангсу, са којим Универзитет у Бањој Луци заједно са

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске од 2022.

године има потписан уговор о сарадњи, присуствовали су Конференцији о технолошкој

сарадњи и размјени Кине и земаља Централне и Источне Европе (The 2nd China CEEC

Conference on Technology Cooperation and Exchange) која је одржана у Нанђингу од 18. до

22. октобра 2023. године. На конференцији су учествовали представници једанаест земаља са укупно двије стотине делегата.


Секцију за пољопривредну механизацију отворио је проректор Остојић уводним

обраћањем, а пленарно предавање одржао продекан Њежић. Делегација Универзитета у Бањој Луци је имала низ пословних састанака са представницима различитих универзитета, нучноситраживачких институција, министарства провинције Јангсу и привредницима.


На пријему, који је организовала проректорица, проф. др Цаи Јингфенг са Ђангсу

Универзитета, разговарано је о реализацији пројеката, размјени студената и успостављању демонстрационог центра за пољопривредне машине за Југоситочну Европу на Универзитету у Бањој Луци.


Током посјете, наша делегација је обишла и највећи кинески изложбени простор

Центра за пољопривреду, Универзитет Ђангсу и Универзитет Јангџоу, као и њихове

пољопривредне факултете. На Универзитету Јангџоу одржан је састанак са проректором, проф. др Гонг Веијуан, на којем је разговарано о могућности успостављања међууниверзитетске сарадње и истраживачког центра у области пољопривреде, а договорена је и узвратна посјета.


Делегација је посјетила и компаније FMWORD која се бави производњом

пољопривредне механизације и примјеном информационих технологија у пољопривреди, те компанију FAMSUN која се бави производњом силоса и опреме за припрему хране за исхрану животиња.


Посјета је организована у сарадњи са Поњопривредним факултетом и

Конфуцијевим институтом Универзитета у Бањој Луци. Домаћини делегацији Универзитета у Бањој Луци су били проф. др Остић и проф. др Цуи, професори Ђангсу

Универзитета.




bottom of page