top of page

Одржано предавање Филипа Мање на Конфуцијевом институту

Љекар кинеске медицине Филип Мања је 21. октобра 2023. године на Факултету

политичких наука Универзитета у Бањој Луци одржао предавање на тему „Како су

двије хемисфере мозга различито формирале источну и западну медицину“.


На једночасовном предавању у ореганизацији Конфуцијевог инситута Универзитета у

Бањој Луци учесници су имали прилику да послушају предавање које се ослања на нова

знања и истраживања из области неуро-науке, на који начин специфичности кинеске

(источне) и модерне (западне) медицине рефлектују разлике у погледима на свијет која

нам пружају лева и десна хемисфера мозга.


Филип Мања је љекар кинеске медицине. Дипломирао је синологију на Филолошком

факултету Универзитета у Београду и још као студент се заинтересовао за традиционалну кинеску медицину. Након тога је у Кини дипломирао на основним студијама кинеске медицине. Обучавао се на пољу акупунктуре, фитотерапије, туина масаже код великих учитеља попут мајстора Duan Zhilianga и Andrew Nugent-Heada и у кинеским болницама, пратећи рад десетине љекара кинеске медицине.
bottom of page